SOOH

  

GEMAAL KORTENHOEF
nieuw poldergemaal in Vreeland

architect > SOOH, ontwerp > Derko-Jan Dollen, programma > visvriendelijk vijzelgemaal, opdrachtgever > Waternet, locatie > Bergseweg te Vreeland, status > 2011-2012 uitvoerings ontwerp

Het huidige poldergemaal met electrische schroefpomp, die zorgt voor de waterverplaatsing van de Kortenhoefse polder naar de Vecht is niet meer toereikend voor de benodigde toekomstige pompcapaciteit van 120m3/min. Deze capaciteitsverdubbeling heeft Waternet ertoe doen besluiten het huidige gemaal uit 1925, gesticht op de fundamenten van een sluisje, te vervangen door een nieuw visvriendelijk vijzelgemaal.

De twee nieuwe vijzels, de E-kasten en de hijsinstallatie voor de electromotoren zorgen voor een dusdanige vergoting van het volume, dat we gekozen hebben het nieuwe gemaal verder van de weg te situeren. De nieuwe ligging zorgt voor een minder dominate aanwezigeheid in de bocht die de Bergseweg hier maakt.
De uitstraling van het gemaal symboliseert de pomprichting van het water in een karakteristieke, herkenbare en vertrouwde vorm. Uit de civiele onderbouw met het kroosbordes en de waterinlaat komt het volume met de schuin liggende vijzelbuizen omhoog en loopt door in de wanden van de bovenbouw op maaiveldniveau. Op deze wanden staat als een monoliet het zadeldak, dat door de transparante glazen strook boven de onderbouw lijkt te zweven. Deze spleet tussen de gesloten geveldelen maakt het gesloten volume “lichter”, creeërt een doorkijk naar de achterliggende polder met waterstroom en geeft de passant de mogelijkheid een kijkje in het gemaal te nemen.
Het maaiveld rondom het gemaal bestaat uit gras en grastegels waardoor het groene karakter van de lokatie gehandhaafd blijft.

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 copyright © 2012 SOOH