SOOH

WATERPOMPGEBOUW WIERDEN
met passie..... een plan voor het voormalig waterpompgebouw in Wierden

Ontwerpteam | initiatiefnemers > Derko-Jan Dollen & Angela Holterman, programma > studie naar herbestemming waterpompgebouw, opdrachtgever > eigen initiatief, locatie > Nijverdalsestraat Wierden, status > initiatief 2009.

Een oproep in 2006; “Wie weet er een leuke bestemming voor het Rijksmonument in Wierden” was de aanleiding voor het maken van een herbestemmingsplan voor één van de laatste overgebleven gebouwen met monumentale waarde in Wierden.
De nieuwe functie voor het waterpompgebouw heeft een open- en laagdrempelig karakter, waarbij educatieve, culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten worden gecombineerd met een commerciële functie. Het nieuwe gebruik is een toevoeging aan het gebouw en laat het monument in zijn waarde en versterkt de karakteristieken. De combinatie van een sociale- en commerciële functie is vertaald in een herbestemming tot "kokhoes" of te wel een kookhuis. Een plek waar men samen eet en contacten opdoet, een mooie plek voor kookworkshops, kleine (familie)feesten, recepties of jubilea.

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 copyright © 2012 SOOH